Mefurua - en perle ved foten av den mektige fjellformasjonen Sølen

Mefurua, Rendalen kommunes eneste statlig sikra friluftsområde, består av 6 bygninger for overnatting (hvorav 4 er tilgjengelig via inatur.no; Stabburet, Glåmlibua, Nygårdsen og Nøsterhuset), i tillegg til utedoer, vedskjul og sanitærbygg (ikke i drift pr. dags dato).

Foto: Tur og natur/Erin Sandberg

Mefurua er et ypperlig utgangspunkt for å bestige Rendalssølen (1755 moh), som er fjelltoppen i Norge hvor du ser mest areal, eller å gå en fin fottur rundt fjellkjeden.  

På stedet ligger også en flott badestrand hvor det også er mulig å leie motorbåt og kano.

Via Fishspot kan alle som ønsker å fiske med stang, garn eller oter få kjøpt fiskekort.

Her kan du leie hytter, motorbåter og kano på Mefurua.

Tur og natur/Erin Sandberg   

Historikk

Fra gammelt av var det gårder i Rendalen som eide all skogen rundt Sølensjøen, men det meste er senere solgt til tryslinger. Etter siste verdenskrig ble Mefurua kjøpt av Karen og Daniel Skeie. Daniel Skeie var norsk konsul i Venezuela. Karen kom fra Stor-Elvdal, og derfor ønsket de et feriested i Østerdalen. Ekteparet Skeie bygde opp eiendommen slik den framstår i dag. Den store østerdalsstua ble flyttet til Mefurua fra Gammelstu Trønnes i Stor-Elvdal. De andre husene ble bygd nye i Rendalen.  Byggeperioden startet først på 1950-tallet, og varte i flere år framover. Først etter at alt var så godt som ferdig, ble veien bygd.

Rendalen kommune kjøpte eiendommen i 1981 av Skeies dødsbo. I 1982 ble en ideell halvpart solgt til Norsk Skog og Landarbeiderforbund (som senere har gått inn i Fellesforbundet). Det viste seg etter hvert at systemet med to eiere var tungvint og Rendalen kommune ble eneeier av Mefurua i 1992. I 2002 overførte Rendalen kommune drifta til Rendalen Kommuneskoger KF. En omfattende restaurering ble satt i gang med tanke på å drive Mefurua som ei betjent fjellstue. Sommeren 2004 ble 2 skogskoier flyttet til Mefurua for å øke overnattingskapasiteten, og sommeren 2006 stod nytt sanitæranlegg ferdig med toalett dusjer og badstue. I dag består av om lag 3100 daa utmark, østerdalsstue, 5 mindre skogskoier, eget sanitæranlegg og ei åpen ljørbu.

For å ha et stabilt inntektspotensial som kan dekke det løpende vedlikehold på bygningene, ble det fra 2013 besluttet å leie bort flere av hyttene på åremålsavtaler, og stenge Fjellstua for matservering. Det jobbes nå med en langsiktig strategi for å utvikle området videre, lage forvaltningsplan og undersøke andre mulige driftsformer for fjellstua.

 

Kontakt

May Britt Haugen
Skogbrukssjef / daglig leder Rendalen kommuneskoger KF
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 348