Kirkene i Rendalen - med fire menigheter og retreatsenteret Lia Gård

Rendalen har fire menigheter og fire kirker. I tillegg er det en egen kirke og stavkirke ved retreatsenteret  Lia Gård.

  • Sjøli kirke ligger lengst sør og ble bygget i 1914. Det har vært gravplass på stedet siden 1883.
  • Ytre Rendal kirke på Otnes ble innviet i 1752, restaurert i 1878 og senere i 1930-åra. Altertavla er laget av den kjente treskjæreren Lars Pinnerud. Rendalsdikteren Jacob Breda Bull er gravlagt i gravhaug utenfor kirken. De to bautaene på sørsida av kirkebakken ble reist for å hedre minnet om de falne i krigene i 1809, 1814 og 1940-45.
  • Øvre Rendal kirke på Bergset ble vigslet i 1761 og restaurert i 1916. Altertavla i barokk stil er fra 1680, men kunstneren er ukjent. På alteret er det plassert et krusifiks av tre, som skal stamme fra den aller første kirken i den nordlige delen av Rendalen.
  • Hanestad kirke sto ferdig i 1926. Det er en bygning av laftet tømmer med plass til 180 personer. Charles W. Strøm malte alterbildet i renessansestil i 1937, og det uvanlige motivet viser Jesus med barna. Kirka er sommeren 2018 åpen hver dag fra 25. juni til 19. august kl.10-18.

 

  • Mer informasjon om kirkene finner du her.

 

  • Lia Kirke og stavkirke (Johanneskirken) er tilknyttet Lia Gård, som ligger et steinkast unna Gamle Kongevei (Fv. 30) mellom Rendalen og Koppang. Hver onsdag kl. 18:00 er det åpen gudstjeneste ved Lia Gård med nattverd, og alle er velkommen.  

 

Kirkekontoret:

Besøksadresse: Kommunehusets 2. etasje, Hanestadveien 1, 2484  Rendalen

Postadresse:  Rendalen kirkelige fellesråd, Hanestadveien 1, 2484 Rendalen

Telefonnr.:  408 06 840

Mer informasjon om kirkekontoret finner du her.

 

Fotograf toppbilde: As Haugen