Jutulhogget - Nord-Europas nest største canyon

En gang for lenge siden ville Rendalsjutulen grave ei vassrenne over til Glomma for å få mer vann til kvernene sine. To ganger hogg han så det sang i berget i vest, men renna ble skeiv og ikke så lang og djup som han hadde satt seg fore. Da han skulle hogge for tredje gang, våknet Glåmajutulen av bråket. I sinne kastet han øksa si mot Rendalsjutulen og traff ham midt i skallen så han falt død om. Slik ble det unike Jutulhogget i Rendalen til.

Foto: Øyvind Fredriksson.

Andre sier at Jutulhogget, Nord-Europas nest største canyon, er resultatet av innlandsisens nedsmelting for rundt 10 000 år siden. Smeltevannet dannet ei vill og kraftig elv som grov seg ned i fjellet. De stupbratte veggene i Jutulhogget er på det høyeste 240 meter, og bredden varierer fra 150 til 500 meter.

Kontrastene er store. De midtre og ytre delene er frodige, med flere varmekjære og sjeldne plantearter og et rikt fugleliv, mens innerst er fjellet nakent. Det kan være ulendt å ferdes mellom stein og ur i Jutulhogget, men vi kan love deg en uforglemmelig vandring i mektig og mystisk landskap.

Adkomst til Jutulhogget skjer best fra Jutulhoggveien over Barkald. I vestre ende går vegen nær hoggkanten. Her er det parkeringsplass for biler, toalett og rastemuligheter. Videre over kjølen er vegen bratt og smal med få møteplasser. Det er gode adkomstmuligheter til østre del av hogget fra den første skarpe svingen på Barkaldvegen (på Rendalssiden). Herfra går det en god sti inn til Veslehogget og sentrale deler av Jutulhogget. Det er også flere fine utsiktspunkter ned i hogget langs hele nordkanten. Legg gjerne fotturen hit, men vis forsiktighet.

Det skal utarbeides en forvaltningsplan for Jutulhogget naturreservat som har som mål å gi retningslinjer til blant annet brukere av området. Forvaltningsplanen skal ta utgangspunkt i verneforskriften, som gir et sett med regler som gjelder innenfor vernegrensen. Det er viktig at alle som ferdes i området er kjent med de bestemmelsene som gjelder innenfor vernegrensen.

 

Verneforskriften finner du her.

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 25 65