Jakt og fiske - Rendalen; et skikkelig eldorado for jakt- og fiskeinteresserte

Det er gamle og rike tradisjoner med å utnytte utmarksressursene i Rendalen. De store naturområdene gir rike muligheter både for jakt og fiske. Befolkningen i Rendalen har derfor mange jakt- og fiskeorganisasjoner og grunneierlag som arbeider med å organisere jakt- og fiskeinteressene. Rendalen kommune er også selv gjennom Rendalen kommuneskoger  en tilbyder av friluftsgoder.         
 

Fiskemuligheter
I de aller fleste vassdrag selges det fiskekort. Du kan fiske i små, bortgjemte bekker, store elver, idylliske fjellvann og store innsjøer. Ørret, harr, sik, røye, gjedde, lake og abbor er fiskearter det er muligheter for å få på fisketur i Rendalen.

Oversikt over fiskemulighetene finner du på www.inatur.no og www.fishspot.no

Rendalen Fjellstyre forvalter Rendalen Søndre Statsallmenning. Fjellstyret administrerer jakt og fiske, og tilrettelegger for friluftsliv. Se mer informasjon på Facebook.
 
Se også fiskeopplevelser på Rendalen naturligvis.
 
 

Jaktmuligheter
Det er jakt på alle fire hjorteviltartene i kommunen. I tillegg er det jakt på bever, og på småvilt.

Rendalen Kommuneskoger KF kan tilby terreng for elgjakt og fellingstillatelser for villrein i Sølen-området. Jakt etter and, bever, hare, rype og skogsfugl tilbys i flere områder i samarbeid med grunneierforeningene.

Rendalen Renselskap forvalter den private renstammen i Rendalen østfjell. De selger renskort og tilbyr utkjøring av dyr, egne kontrollstasjoner, kontakt med oppsyn og egen renstelefon under jakta.

Ytre Rendal jakt- og fiskeforening driver med storviltjakt, småviltjakt og fiske. De selger småvilt- og fiskekort og de disponerer 18 jaktfelt for elgjakt.

Rendalen fjellstyre forvalter Rendalen Søndre Statsallmenning. Fjellstyret administrerer jakt og fiske, og tilrettelegger for friluftsliv. Se mer informasjon her.

Hos Romenstad Hytter kan du få kjøpt jaktkort for småvilt og rein.

 

Nettsalg 

Både jakt og fiskekort selges på nett på www.inatur.no og www.fishspot.no.  Søk på Rendalen kommune, og du vil få mange tilbud og god informasjon.

Årlige begivenheter:

Veidekulturfestivalen er en opplevelsesrik mat- og kulturfestival basert på veidemennenes tusenårige jakt- og fisketradisjoner. Se Facebook for mer informasjon.

Fiskefesten er en fiskekonkurranse i Mistra og Storsjøen som går av stabelen i juni hvert år. 

Diverse regler og forskrifter:  

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 25 65