Støtteordninger

Vi har forskjellige støtteordninger i Rendalen kommune.  Her ser du noen:

Kulturmidler
Rendalsprisen
Vesleblakkenprisen
Rendalen kommunes ungdomsstipend
Legater

Kontakt

Per Ivar Strømsmoen
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 99 09 97 24