Fortsett med å bruke vår aktivitetskalender

I vår hjemmesides forside er det en oversikt over planlagte arrangement i tiden fremover; "Hva skjer i kommunen?".  Denne kan lag/foreninger og andre også benytte for å få publisert arrangement.

Det er kjempefint om kalenderen kan holdes à jour m.h.t. arrangement som foregår i Rendalen, og dette  er en fin måte å få planlagt (kanskje slippe kollisjon med andre?) og markedsført arrangementer på.

På bakgrunn av dette ber vi om hjelp fra lag/foreninger, privatpersoner og kommunens ansatte/virksomheter til å fortsette med å legge inn melding om alle arrangement i Rendalen via vår hjemmeside.  Send melding om arrangement til postmottak@rendalen.kommune.no, så blir det publisert derfra.

 

Takk for at du bidrar :)

 

Kommunevåpen Rendalen  

 

Kontakt

Per Ivar Strømsmoen
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 99 09 97 24
Mobil 99 09 97 24