Politiske parti

Partiledere. Kontaktinformasjon:

Politiske parti

Arbeiderpartiet

 

Høyre
  • Maren Kværness Halberg
  • Adr.:  Lomnesveien 98, 2485  Rendalen
  • Tlf.:  905 09 244
  • E-postadr.: maren@mistra.no

 

Senterpartiet

 

SV - Sosialistisk Venstreparti

Kontakt

Norvald Illevold
Ordfører
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 951 23 625