Kontaktinformasjon kultur, bibliotek og fritid

Kontakt

Per Ivar Strømsmoen
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 99 09 97 24
Oddveig Kværnes Bakkom
Biblioteksjef
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 99 09 97 23
Larine Ester Bergliot Larsen
Sekretær biblioteket
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 48 99 59 10