Kontaktinformasjon saksbehandlere Plan, næring, drift

Kontakt

Frank Engene
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 95 17 81 51
Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 47 47 25 65
Mobil 47 47 25 65
Stefanie Iversen
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 40 03 82 05
Mobil 40 03 82 05
Kristin Fines Ygre
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 25 26
Tore Hornseth
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 95 02 91 51
Odin Sleen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 23 49