Kontaktinformasjon saksbehandlere Plan, næring, drift

Kontakt

Ola Løken
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 901 18 725
Frank Engene
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 951 78 151
May Britt Haugen
Skogbrukssjef / daglig leder Rendalen kommuneskoger KF
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 348
Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 565
Erin Sandberg
Arealplanlegger
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 349
Stefanie Iversen
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 400 38 205
Kristin Fines Ygre
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 526
Tore Hornseth
Driftsleder
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 950 29 151
Erin Sandberg
Eiendomsskattekontoret
E-post
Mobil 474 72 349