Kontaktinformasjon saksbehandlere Plan, næring, drift

Kontakt

Frank Engene
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 951 78 151
Kristian Lindseth Flaa
Vikariat Skogsbrukssjef
E-post
Mobil 474 72 348
Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 565
Stefanie Iversen
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 400 38 205
Kristin Fines Ygre
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 526
Tore Hornseth
Konstituert virksomhetsleder
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 950 29 151
Odin Sleen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 349