Privat vann

Alle drikkekvannskilder som forsyner mer enn 1 husstand eller hytte skal være registrert hos Mattilsynet. Kravet gjelder for alle typer kilder, også vannposter, brønner og tjern. Du finner det du trenger på Mattilsynets hjemmeside.