Privat vann

Alle drikkekvannskilder som forsyner mer enn én husstand eller hytte skal være registrert hos Mattilsynet. Kravet gjelder for alle typer kilder, også vannposter, brønner og tjern. Du finner mer informasjon og skjema på Mattilsynets hjemmeside.