Privat vann

Mange husstander og fritidsboliger i Rendalen har drikkevannsforsyning fra en privat drikkevannskilde som forsyner én eller flere boliger/hytter. Alle drikkekvannskilder som forsyner mer enn én husstand eller hytte skal være registrert hos Mattilsynet. Kravet gjelder for alle typer kilder, også vannposter, brønner og tjern. Du finner mer informasjon og skjema på Mattilsynets hjemmeside. Vi oppfordrer også de med vannkilde som kun forsyner én husstand/hytte til å registrere drikkevannskilden. 

Se også egen side om kommunal vannforsyning.