Privat vann

Mange husstander og fritidsboliger i Rendalen har drikkevannsforsyning fra en privat drikkevannskilde som forsyner én eller flere boliger/hytter.  Det finnes private vannverk blant annet i Unsetbrenna, Unset, Øvre Rendal (Lysinga), Hornset, Otnes, Renåfjellet og Sjølisand.

Registrering av drikkevannskilder

Alle drikkekvannskilder som forsyner mer enn én husstand eller hytte skal være registrert hos Mattilsynet. Kravet gjelder for alle typer kilder, også vannposter, brønner og tjern. Vi oppfordrer også de med vannkilde som kun forsyner én husstand/hytte til å registrere drikkevannskilden. Du finner mer informasjon og løsning for registrering her.

Godkjenning av vannforsyningssystem

Planlegger du å bygge eller å gjøre større endringer av et vannforsyningssystem som produserer minst 10 kubikkmeter drikkevann per døgn, må Mattilsynet godkjenne planene. Les mer her.