Kommunalteknisk bakvakttelefon

Dette er ikke innført, men vi vurderer å innføre kommunalteknisk bakvakt i løpet av 2020.