Brannvern og feiing

Brannvern og feiing, inklusive utsending av feiegebyr, forvaltes av det interkommunale selskapet Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS på Elverum.

Alle henvendelser om feiing, tilsyn og gebyrregning mv. rettes til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, tlf: 62 43 32 20.