Hvor finner jeg eiendomsopplysninger og kart?

 

Kommunekart er Rendalen kommunes kartløsning. Her kan du kan se matrikkelkartet (eiendomskartet). Du søker frem opplysninger ved å oppgi adressen eller gårds- og bruksnummer, eller du kan navigere deg frem til eiendommen i kartet. Klikk her for brukerveiledning.

Se eiendom er en tjeneste fra Kartverket. Her finner du opplysninger fra matrikkelen for hele Norge. Her er det også mulig å gjøre oppslag i grunnboken, bestille utskrift fra grunnboken og kopi av tinglyste dokumenter som er fra 1951 og nyere.

Digitalarkivet er en tjeneste fra arkivverket hvor du kan finne innscannende dokumenter (digitalisert arkivmateriale) fra ulike arkiver. Her finner du tinglyste eiendomsopplysninger fra før 1951, for eksempel skylddelingsforretninger og skjøter. Her finner du jordskiftekart fra før ca. 1987.

Jordskifterettenes saksarkiv viser kart og rettsbøker fra jordskiftesaker. Du må først søke opp riktig kommune, og sakene er deretter sortert på gårds- og bruksnummer.  

Kontakt

Kristin Fines Ygre
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 47 47 25 26
Mobil 47 47 25 26