Flomtiltak Elvål

Etter flommen i 2013 har kommunen jobbet opp mot Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) for å få på plass flomvern langs Tysla på Elvål. Innlandet fylkeskommune har i tillegg planlagt større utbedringer på FV. 30 og Elvål bru over Tysla. Flomsikringstiltaket og utbedringen av FV. 30, ny Elvål bru og flomsikringen blir gjennomført i et samarbeidsprosjekt mellom Innlandet fylkeskommune, Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) og Rendalen kommune.

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Innlandet fylkeskommune melder om oppstart av arbeid med reguleringsplan for ny bru på fv. 30 og flomsikringstiltak på Elvål i Rendalen kommune, jf. Plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8.

Reguleringsplanen skal legge til rette for flomsikringstiltak langs elvene Tysla og Unsetåa, samt ny Elvål bru med tilstøtende fv. 30.

Prosjektet vil være et samarbeidsprosjekt mellom Innlandet fylkeskommune, NVE og Rendalen kommune.

Planarbeidet vil ikke utløse krav om konsekvensutredninger (KU).

Vi har åpen kontortid på kommunehuset i Rendalen kommune, torsdag 1 sept. kl. 16-19.

Eventuelle innspill til varsel om oppstart sendes til Innlandet fylkeskommune, PB 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, eller til post@innlandetfylke.no innen 5. september 2022

Spørsmål til bru/vegprosjektet kan rettes til:

Tom Erik Olstad, tlf. 90367160, epost: tom.erik.olstad@innlandetfylke.no

Spørsmål til flomtiltaket kan rettes til:

Kristin Hasle Haslestad, tlf. 22959595, epost krhh@nve.no

Spørsmål om planprosessen kan rettes til:

Prosjektleder plan Trond Elveos, tlf. 46804949 eller epost: trond.elveos@innlandetfylke.no

    

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 25 65
Odin Sleen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 23 49