Flomtiltak Elvål

Etter flommen i 2013 har kommunen jobbet opp mot Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) for å få på plass flomvern langs Tysla på Elvål. Samtidig er det i senere tid planlagt større utbedringer på Fv. 30 og mulig broa over Tysla som Innlandet fylkeskommune har ansvar for. Disse tiltakene sees i sammenheng. 

NVE har nå i samarbeid med Innlandet Fylkeskommunen gjort modelleringer og laget utkast til tiltak i vassdrag og vei som skal forebygge mot en 200-års flom. Tiltakene strekker seg fra Helstad i nord til samløpet med Unsetåa i sør.

Kommunen og NVE holdt et informasjonsmøte 21. juni. Du kan se opptak fra møtet på Facebook (fungerer også uten innlogging/brukerkonto). Her er presentasjonen fra NVE som ble vist på møtet (PDF, 7 MB).

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 565
Frank Engene
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 951 78 151