Flomtiltak Elvål

Etter flommen i 2013 har kommunen jobbet opp mot Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) for å få på plass flomvern langs Tysla på Elvål. Innlandet fylkeskommune har i tillegg planlagt større utbedringer på FV. 30 og Elvål bru over Tysla. Flomsikringstiltaket og utbedringen av FV. 30, ny Elvål bru og flomsikringen blir gjennomført i et samarbeidsprosjekt mellom Innlandet fylkeskommune, Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) og Rendalen kommune.

Spørsmål til bru/vegprosjektet kan rettes til:

Tom Erik Olstad, tlf. 90367160, epost: tom.erik.olstad@innlandetfylke.no

Spørsmål til flomtiltaket kan rettes til:

Kristin Hasle Haslestad, tlf. 22959595, epost krhh@nve.no

Spørsmål om planprosessen kan rettes til:

Prosjektleder plan Trond Elveos, tlf. 46804949 eller epost: trond.elveos@innlandetfylke.no

 

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 47 47 25 65
Mobil 47 47 25 65
Odin Sleen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 23 49