Utvalg 2

Utvalg 2 har innstillingsrett til kommunestyret, og består av 5 medlemmer.

I pkt. 1 i kommunestyresak 34/19 av 13.09.19 ble følgende vedtatt med virkning fra 31.10.2019:

"1. Politisk organisering endres ved at Komité 1 blir Utvalg 1 og Komité 2 endres til Utvalg 2, begge med innstillingsmyndighet til kommunestyret, med virkning fra kommende kommunestyreperiode."  

Utvalg 2

Medlemmer i Utvalg 2

Valg av medlemmer til Utvalg 2 skjer i kommunestyrets konstituerende møte 31. oktober 2019.  Publisering av medlemmer skjer etter den dato.

Aktuelle lenker

Aktuelle lenker:

  • Se møteplan for Utvalg 2.                                                                                             

Kontakt

Norvald Illevold
Ordfører
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 951 23 625