Utvalg 2

Utvalg 2 har innstillingsrett til kommunestyret, og består av 5 medlemmer.

I pkt. 1 i kommunestyresak 34/19 av 13.09.19 ble følgende vedtatt med virkning fra 31.10.2019:

"1. Politisk organisering endres ved at Komité 1 blir Utvalg 1 og Komité 2 endres til Utvalg 2, begge med innstillingsmyndighet til kommunestyret, med virkning fra kommende kommunestyreperiode."  

Kontakt

Tore Håkon Furulund
Folkevalgt (representerer AP)
E-post
Mobil 41 80 16 54