Ungdomsrådet i Rendalen

Alle kommuner skal ha et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom (jfr. kommunelovens § 5-2, bokstav e)).

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen i spørsmål som gjelder levekårene for ungdom.  Ungdomsrådet skal fungere som et talerør inn mot kommunens politiske organer og administrasjon.

 

Leder av Ungdomsrådet i Rendalen er Esten Kletten Sørberg,   esten.sorberg@gmail.com, tlf. 477 57 339 

Ungdomsrådets representanter

-Esten Kletten Sørberg (leder)  esten.sorberg@gmail.com, tlf. 477 57 339 

 

 

-Ordfører med varaordfører 

Kontakt

Per Ivar Strømsmoen
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 990 99 724