Ungdomsrådet i Rendalen

Alle kommuner skal ha et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom (jfr. kommunelovens § 5-12).

Fra lovteksten: "Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.

Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom."

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen i spørsmål som gjelder levekårene for ungdom.  Ungdomsrådet skal fungere som et talerør inn mot kommunens politiske organer og administrasjon.

 

Ungdomsrådet i Rendalen blir oppdatert her etter at valg av medlemmer er avholdt.

Ungdomsrådets representanter

Leder og representanter kommer her etter at valg er avholdt.

 

 

-Ordfører med varaordfører 

Kontakt

Per Ivar Strømsmoen
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 99 09 97 24