Ungdomsrådet i Rendalen

Alle kommuner skal ha et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom (jfr. kommunelovens § 5-2, bokstav e)).

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen i spørsmål som gjelder levekårene for ungdom.  Ungdomsrådet skal fungere som et talerør inn mot kommunens politiske organer og administrasjon.

Ungdomsrådets representanter

-Peter Mortensen Holien (leder)  peter.holien.pmh@gmail.com, tlf. 476 56 792

-Ronja Svendsen (nestleder)  frkronja05@hotmail.com, tlf. 450 41 763 

-Esten Kletten Sørberg (sekretær)  esten.sorberg@gmail.com, tlf. 477 57 339 

-Henrik Espnes-Søberg  henrikespnessoberg@gmail.com, tlf. 415 48 441

-Joakim Wisløff

-Ordfører med varaordfører