Stortings- og sametingsvalget 2021

Ved stortingsvalget og sametingsvalget velges representanter til storting og sameting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år.

Valgdag for stortingsvalget og sametingsvalget