Internasjonalt råd

Internasjonalt råd er et rådgivende organ for Rendalen kommune, og har en viktig plass i kommunens integreringsarbeid. 

Rådet er en brobygger som har som formål å fremme likestilling, mangfold og integrering.  Internasjonalt råd skal være et aktivt organ for arbeidet med å fremme flyktninger og innvandreres integrering i Rendalssamfunnet. 

Representanter i Internasjonalt råd
 •   Politiker: Per Øyvind Berg (leder)
 •   Medlem fra lokalt næringsliv: Bjørn Nytrøen-Rygh  (nestleder)
 •   Medlem fra frivillige lag/organisasjoner: Gro Undset Romenstad
 •   Innvandrere/flyktninger bosatt i kommunen: 
   Rubi M. Arboleda-Yepes
   Asta Petkeviciute
   Iryna Kapustina
 •    Kommunedirektøren er representert med medlem fra skolesektoren og Nav
Retningslinjer for Internasjonalt råd i Rendalen kommune

Kontakt

Marie Giil
Oppvekstsjef
E-post
Telefon 90 68 36 91
Mobil 90 68 36 91