Internasjonalt råd

Vi avventer valg til rådet.

Internasjonalt råd er et rådgivende organ for Rendalen kommune, og har en viktig plass i kommunens integreringsarbeid.  Rådet er en brobygger som har som formål å fremme likestilling, mangfold og integrering.  Internasjonalt råd skal være et aktivt organ for arbeidet med å fremme flyktninger og innvandreres integrering i Rendalssamfunnet. 

Internasjonalt råd

Representanter i Internasjonalt råd

Vi avventer valg til rådet.

 

Kontaktperson:  Marie Giil

Retningslinjer for Internasjonalt råd i Rendalen kommune

Kontakt

Marie Giil
Oppvekstsjef
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 906 83 691