Internasjonalt råd

Internasjonalt råd er et rådgivende organ for Rendalen kommune, og har en viktig plass i kommunens integreringsarbeid. 

Rådet er en brobygger som har som formål å fremme likestilling, mangfold og integrering.  Internasjonalt råd skal være et aktivt organ for arbeidet med å fremme flyktninger og innvandreres integrering i Rendalssamfunnet. 

Representanter i Internasjonalt råd
  •   Politiker: Karin Lervang  (leder)
  •   Medlem fra lokalt næringsliv: Bjørn Nytrøen-Rygh  (nestleder)
  •   Medlem fra frivillige lag/organisasjoner: Per Olav Mathiesen
  •   Innvandrere/flyktninger bosatt i kommunen:

              Sarah (Fatimtel Zahraa) Yussef Bastiqa

              Safwan Hendi Alokla

             Rubi M. Arboleda-Yepes

  •    Kommunedirektøren er representert med medlem fra skolesektoren og Nav
Retningslinjer for Internasjonalt råd i Rendalen kommune

Kontakt

Marie Giil
Oppvekstsjef
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 90 68 36 91