Innbyggernes spørretime i kommunestyret

I kommunestyremøtene kan publikum stille spørsmål.

For at eventuelle svar skal kunne gis i møtet, må spørsmål sendes skriftlig til Rendalen kommune, gjerne via postmottak@rendalen.kommune.no, og være Rendalen kommune i hende minst 2 dager i forkant av kommunestyremøtet.

Kontakt

Linda Døsen Stubsveen
Ordfører (representerer Ap)
E-post
Telefon 90 97 75 31
Mobil 45 63 39 27