Gruppeledere i kommunestyret

Gruppeledere i kommunestyret.  Kontaktdata:

Gruppeledere

Arbeiderpartiet
Høyre
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti

Kontakt

Norvald Illevold
Ordfører
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 951 23 625