Eiendomsskattenemnder

Sakkyndig nemnd har blant annet ansvar for å fastsette rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering, fastsette eiendomsskattetakster og behandle klagesaker. Klagenemnda for eiendomsskatt har blant annet ansvar for å behandle klager som ikke får medhold i sakkyndig nemnd. 

Sakkyndig nemnd og klagenemnd for eiendomsskatt er underlagt taushetsplikt etter eiendomsskatteloven § 29, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1. Møter i nemndene er derfor vanligvis ikke offentlige og kommer ikke fram av den politiske møtekalenderen

Sakkyndig nemnd
Johan Grindflek, leder
Elin Sandbakken, nestleder
Kjell Haakon Aasbrenn

Klagenemnd for eiendomsskatt
Svein Kjetil Bjørnseth (leder)
Gunn Randi Finstad (nestleder)
Gry Lønrusten
Mads Undseth
Per Kristian Aasbrenn