Visste du at Rendalen kommune har Internasjonalt råd?

Internasjonalt Råd ble opprettet høsten 2020 og skal jobbe aktivt med å fremme inkludering av alle som er bosatt i Rendalen. I dette arbeidet skal kommunen, næringslivet, frivillige lag og foreninger samarbeide med Internasjonalt Råd. 

Internasjonalt råd (PDF, 2 MB)