Viltulykker

Det går mot vinter. Kulde og økt snømengde bidrar til at viltet trekker ned i dalstrøka og øker faren for påkjørsler. 

Vi ber derfor om at folk senker farten og har et økt fokus for mulig vilt i veibanen. Ved påkjørsler varsles dette til politiet på telefon 02800. Politiet kontakter deretter kommunens fallviltmannskap som rykker ut til stedet.