VILTPÅKJØRSLER

Det er for tiden mye bevegelse i hjorteviltet og større fare for påkjørsler. Vi ber alle om å være observante og senke farten på utsatte strekninger.

Ved påkjørsler av vilt skal fører varsle politiet på 02800 som igjen varsler fallviltmannskapet.