Videre framtid for BAS

Folkemøtet 15. juni på kommunehuset samlet mange engasjerte. Det ble gitt orienteringer om prosessen som har vært og faktaopplysninger om byggets tilstand, tidligere bruk og økonomi. 

Vedlagt ligger presentasjonene fra møtet. Det er ønske om e-postadresser fra deltakere som vil bli holdt orientert om videre prosess. Fint om du som var der kan sende denne til karin.rugsveen@rendalen.kommune.no. 

 

Kontakt

Tore Hornseth
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 95 02 91 51
Mobil 95 02 91 51