VED VILTULYKKE - RING 02800

Det er fortsatt mye hjortevilt langs veiene i kommunen. Ved viltpåkjørsler er man pålagt å varsle politiet på 02800. Politiet varsler fallviltmannskapet i kommunen som rykker ut for blant annet å hindre unødig lidelse.