Varsel om koking av vannet

Ekstremværet Hans medfører ekstra store nedbørsmengder, som igjen kan føre til risiko for forurenset vann i Lysinga.

For å unngå uheldige episoder anbefaler vi abonnentene ved Lysinga vannverk og Elvål vannverk å koke alt vann som brukes til drikke eller matlaging.

Anbefalingen gjelder fra dags dato og varer fram til ny beskjed blir gitt.

Lysinga vannverk og Rendalen kommune