Utredning av mulig snøscootertrasé fra Åkrestrømmen til Engerdal kommunegrense - varsel om oppstart

Rendalen kommune har satt i gang arbeid med å utrede en ny snøscootertrasé fra Åkrestrømmen til Engerdal kommunegrense.

Det er sendt ut brev til berørte grunneiere, organisasjoner og myndigheter. Frist for å gi innspill er satt til 14. januar 2020. 


Kart (PDF, 20 MB)