TT-kort

Søknad om tilrettelagt transport

På grunn av Regionreformen (sammenslåing av Hedmark og Oppland fylke), vil det i perioden fra og med 1. oktober 2019 og ut året ikke være mulig å søke om TT-kort. Mer informasjon finner du her: 

Fra 01.01.2020 skal brukeren selv sende inn søknad uten legeerklæring til Innlandet fylkeskommune. Det er deretter TT-nemnda som ber søker om å fremlegge legeerklæring hvis de mener dette er nødvendig for vurderingen. Søknadsskjemaet er per dags dato ikke laget, men vil forhåpentligvis være tilgjengelig fra januar 2020. Dette vil du da kunne finne på nettsiden her: 

Allerede innsendte søknader etter 1. oktober 2019 har fått/får avslag, disse bes søke på nytt fra januar 2020.