Sommerjobb i Rendalen

Rendalen kommune har lang historikk for å tilby sine ungdommer sommerjobb. I vår ble det lagt ut info om kommunens «Sommerjobb for ungdom» på hjemmesiden vår.

Her kunne de unge søke digitalt, med mulighet til å ønske jobb innenfor kommunens aktiviteter:

  • Ferieklubben 2020
  • Barnehagen
  • Helse og Omsorg
  • PND (Plan/næring/drift) med vedlikeholdsarbeid
  • PND med renhold

Responsen var stor, med 40 håpefulle søkere. Kommunen prioriterer de mellom 15 – 18 år og denne sommeren klarte vi å tilby 28 ungdommer sommerjobb!

Alle ble invitert til info-møte på kommunehuset i forkant. Personalsjefen ga viktig informasjon om arbeidslivets spilleregler, bl.a. Arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen. Alle fikk arbeidskontrakter til signering og ble deretter delt i grupper for mer spesifikke avtaler med sine ledere.

12 unge jobber som assistenter i Ferieklubben. De har ansvar for egen kohort (liten gruppe deltakere) og får hjelp og veiledning av leder og fagarbeider.

4 unge jobber i kommunens barnehage under ferieavviklingen, til stor glede for barn og ansatte.

4 unge jobber på Rendalen Sjukehjem, både med hjelp under måltidene, småturer ut og sosialt samvær med beboere.

4 unge har vaktmesteroppgaver som gressklipping og annet forefallende arbeid.

4 unge er opplært og jobber med renhold i henhold til smittevernrutiner, en spesielt viktig jobb i disse pandemi-tider.

Vi gleder oss over strålende ungdommer som tar ansvar og får god arbeidslivserfaring!

 

Marie Giil, Oppvekstsjef.

Kontakt

Marie Giil
Oppvekstsjef
E-post
Telefon 90 68 36 91
Mobil 90 68 36 91