Søk gjerne digitalt hvis du skal søke om sosialhjelp

Nav Nord-Østerdal tilbyr mulighet til å søke sosialhjelp digitalt. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet via PC, mobil eller nettbrett.  Vi oppfordrer alle som trenger økonomisk hjelp til å bruke Nav`s digitale løsninger.

Slik søker du sosialhjelp digitalt: 

Logg deg inn i  Ditt NAV på nav.no med bank-ID.

Du kan også bruke Buypass eller Comfides hvis du har det.

Trenger du fortsatt hjelp?

Ring Nav Nord-Østerdal over tlf. 406 38 016.  Åpen hverdager fra kl. 09.00-15.00.  Hvis du av ulike årsaker ikke kan benytte deg av den digitale kanalen, kan du sende søknad pr. papirskjema. Kontakt Nav dersom du er usikker på hvordan du skal løse det. Når Nav åpner sine mottak igjen, kan du få hjelp ved oppmøte på lokalkontoret.