Skogbrannreserven i Rendalen kommune

I tillegg til det lokale brannvesenet i kommunen er den frivillige skogbrannreserven en viktig del av skogbrannberedskapen i kommunen. Skogbrannreserven i Rendalen kommune skal bestå av 60 personer. Det er et stort behov for å supplere skogbrannreserven i kommunen med flere personer.

Krav: 18 år, normal arbeidsfør. Du trenger ikke være skogeier for å være med i skogbrannreserven.

Godtgjøring: timeliste etter deltagelse ved brann og øvelse sendes MHBR (193 kr/time) + reiseregning etter statens satser + timesats ved bruk av eget utsyr/redskap der det anmodes fra vaktbefal.

Forsikring dekker eventuelle skader under innsats/øvelse og eventuelle skader på private klær/fottøy dekkes av Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen.

Ved skogbrann kalles skogbrannreserven ut ved melding fra 110- sentralen på mobilen. Det avholdes øvelser med jevne mellomrom, men ikke hvert år. Oppmøte er frivillig.

Kan du stille opp? Send e-post til may.britt.haugen@rendalen.kommune.no

Kontakt

May Britt Haugen
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 47 47 23 48
Mobil 47 47 23 48