Returpunktet på Hanestadkjølen fjernes.

Grunnet god tilgjengelighet til andre returpunkt i begge retninger fra Hanestadkjølen og utfordringer med fremkommelighet vinterstid, fjerner vi dette returpunktet. Nærmeste returpunkt blir da Bergset i Rendalen eller på Hanestad. 

Utvidede returpunkt finnes også enkelte steder i regionen. Det nærmeste her er ved YX på Åkrestrømmen. Der er det utvidet med dunker for matavfall og embalasje av plast, i tillegg til containere for papp og papir, embalasje av glass og metall og restavfall. 

Brukbare, rene og tørre tekstiler for ombruk kan leveres til Redd Barna-butikken på Tynset eller bruktbutikken Omattatt på Koppang.