Plastsmart landbruk

Kommunene i Nord-Østerdal har gått sammen om en felles søknad til Fylkesmannen i Innlandet om støtte fra Klima- og miljøprogrammet. Tiltakene retter seg mot landbruket og utfordringer med landbruksplast. Landbrukskontoret i Alvdal/Tynset leder arbeidet, mens Rendalen kommune deltar sammen med Rendalen bondelag i arbeidsgruppa.

Mer informasjon finner du her: Plastsmart landbruk (JPG, 485 kB)

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 47 47 25 65
Mobil 47 47 25 65
Frank Engene
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 95 17 81 51