Opprettelse av Skjærberget naturreservat og utvidelse av Misterlia naturreservat

Som et ledd i arbeidet med frivillig vern av skog, ble det ved kongelig resoluson av 11. desember 2020 vedtatt å opprette og utvide åtte naturreservater i Innlandet. Deriblant opprettelse av Skjærberget naturreservat i Sjølimarka i Rendalen og utvidelse av Misterlia naturreservat øst for Åkrestrømmen.. Vedlagt finner du forskrift, vernekart og kongelig resolusjon. Disse to verneområdene inngår i Stortingets mål om å verne 10 % av skogarealet i Norge!

Vernekart Skjærberget (PDF, 622 kB)
Vernekart Misterlia utvidelse (PDF, 639 kB)
Kongelig resolusjon (PDF, 443 kB)
Forskrifter (PDF, 6 MB)