Nytt kommunenummer 3424

Fra 01.01.2020 ble fylkene Hedmark og Oppland slått sammen til Innlandet fylke (fylkesnummer 34).

I denne forbindelse har Rendalen kommune fått nytt kommunenummer; 3424.

 

 

 

 

 

 

Bli gjerne kjent med Innlandet fylkeskommune; https://innlandetfylke.no/