Ny kartløsning for arealplaner

Vi lanserer nå en ny kartløsning for reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel. På arealplaner.no kan du enkelt søke opp gjeldende planer, pågående planarbeid eller se planstatus for din eiendom.

Sammen med kartet får du også oversikt over viktige behandlingsdatoer for planene, du kan lese plandokumentene og se hvilke dispensasjoner som er gitt. 

Arealplaner.no erstatter tidligere Planinnsyn og Webplan. Du kan fortsatt bruke kommunekart.com for å se annen kartinformasjon for kommunen.