Ny fiskeforskrift for vassdrag med storørret

Som en del av arbeidet med og tiltakene i driftsplan for Storsjøen og ifallende vassdrag (2018 – 2021) har kommunen og fiskeorganisasjonene bedt Fylkesmannen i Innlandet om å se på gjeldende fiskeforskrift for vassdraget.

Et av ønskene lokalt er å forlenge fisketiden i rennende vann. Det ble holdt oppstartsmøte i går der alle involverte var invitert. Det vil bli laget et utkast til forskrift som vil være geografiske begrenset i forhold til hvor man har storørreten i vassdraget. Sidevassdrag vil kunne bli tatt med. Utkastet vil komme på en bred høring i løpet av høsten og fram til da vil en arbeidsgruppe jobbe for å gjøre denne best mulig. Den forventes vedtatt innen nyttår. Det er stor lokalt deltagelse og medvirkning i arbeidsgruppa. Forskriften vil sette de ytre rammene, men skal samtidig gi rom for grunneiere og rettighetshaveres mulighet for forvaltningsrom.

For de geografiske områdene som ikke har storørret ser Fylkesmannen for seg at det utarbeides en felles og generell forskrift som er ganske lik i hele fylket.  

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 47 47 25 65
Mobil 47 47 25 65