Nasjonal ramme for vindkraft på land er forkastet

Regjeringen har vedtatt å skrote Nasjonal ramme for vindkraft på land. Rendalen kommune ønsker å takke alle som har deltatt i prosessen og bidratt med gode høringsuttalelser. Regionen vår, og særlig Rendalen, har bidratt i bøtter og spann med gode faglige og samordna høringsuttalelser. Innsatsen vår har vært av stor betydning og vi har gjennomgående vært saklige og basert innspill på kunnskap og påpekt der det er mangel på kunnskap. Vår håndtering av saken har blitt positivt lagt merke til langt utover vår kommunegrense og inn i departement og direktorat.  

Uansett er ikke siste ord om vindkraft sagt, men det denne saken har vist er at det i framtiden ikke blir like lett å ødelegge verdifull og uerstattelig natur.

Foto: Øyvind Fredriksson