Kunngjøring kommune- og fylkestingsvalg 2023: Utlegging av manntall og Sametingets valgmanntall

Manntallet og Sametingets valgmanntall i Rendalen er tilgjengelig i perioden 11. juli til og med valgdagen, og vil ligge til ettersyn på følgende steder:

  • Servicekontoret i kommunehuset og Rendalen sjukehjem (ved inngangen).

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.
Velgere bosatt i Norge føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret.
Flytter du til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra, selv om du melder flytting.

Alle kommuner i Norge er pålagt å legge ut et såkalt utleggingsmanntall. Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet.

Klage over feil i manntallet sendes: Valgstyret, Hanestadveien 1, 2484 Rendalen

Klage over feil i valgmanntallet til Sametinget sendes: e-post samediggi@samediggi.no eller Sametinget, postboks 3, 9735 Kárášjohka-Karasjok. 

Vi kan også hjelpe deg med å kontrollere om du står i manntallet. Ta kontakt på telefon 62 46 85 00 eller e-post postmottak@rendalen.kommune.no 

Les mer om stemmerett og manntall

Kontakt

Christina Emilie Jensen
Fagleder
E-post
Telefon 45 65 84 90