Invitasjon til førstehjelpskurs

Helsesykepleier/Røde Kors inviterer til førstehjelpskurs for foreldre/foresatte til barn i alderen 0-2 år.

Kontakt

Heidi Marie Nielsen
Helsesykepleier
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 40 03 81 43