Invitasjon til førstehjelpskurs

Helsesykepleier/Røde Kors inviterer til førstehjelpskurs for foreldre/foresatte til barn i alderen 0-2 år.