Har du husket å registrere brønnen din?

Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker.
 

 

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift som satte tydeligere krav til trygt drikkevann, også fra små vannforsyningssystem.

Alle vannforsyningssystemer skal være registrert, dette står i drikkevannsforskriften § 17.
Definisjonen av vannforsyningssystem står skrevet i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k.

Ett vannforsyningssystem er ett system som forsyner mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig med vann.

Alle vannforsyningssystemer skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som produserer mindre enn 10 m3 drikkevann per døgn, som for eksempel en brønn eller et tjern som forsyner to hus med drikkevann.Hvorfor skal du registrere? 

Kommunene skal ta drikkevannshensyn når de lager kommunale planer og reguleringsplaner, og når de gir tillatelser til for eksempel nye boligområder.

Det er ingen automatikk i at kommunen vet hvor hvert enkelt vannforsyningssystem befinner seg. For å sikre at kommunen har nødvendig informasjon, er alle som har et lite vannforsyningssystem pålagt å registrere vannforsyningssystemet hos Mattilsynet.

Kommunen får informasjonen om de registrerte vannforsyningssystemene fra Mattilsynet. På denne måten kan kommunen ta hensyn til ditt vannforsyningssystem i sitt arbeid.

Registreringen gir ingen rettigheter til vannforsyningssystemet som du i utgangspunktet ikke har.

Større vannforsyningssystemer

Produserer systemet ditt mer enn 10 m3 drikkevann per døgn (tilsvarer normalt vann til flere enn 50 personer), skal det registreres via det ordinære registreringsskjemaet i Mattilsynets skjematjeneste. Det samme gjelder for vannforsyningssystem som leverer vann til sårbare abonnenter.

For registering gå inn på mattilsynet.no. Har du spørsmål til registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling.