Frasigelse av kommunale verv

Påminnelse om frasigelse av kommunale verv.

Etter kommunestyrevalget 11. september 2023 skal kommunestyret oppnevne (re-oppnevne) personer til ulike råd og utvalg.

Dersom du ønsker å frasi deg et verv du har i inneværende periode, må dette meldes skriftlig til:
Rendalen kommune
Hanestadveien 1
2484 Rendalen

Eller e-post til postmottak@rendalen.kommune.no

Vi minner om at funksjonstiden for lagrettemedlemmer, meddommere, skjønnsmedlemmer, forliksråds-medlemmer og møtefullmektiger til forliksrådet er t.o.m. 31.12.2024.