Følger med på flomsituasjonen

Rendalen kommune følger nøye med på flomsituasjonen i alle deler av kommunen. Ingen veger i kommunen er stengt per onsdag 9. august kl. 10, det har heller ikke vært nødvendig med evakuering av innbyggere eller andre ekstraordinære tiltak så langt. Men de to viktigste hovedaksene mellom Oslo og Trondheim; E6 Gudbrandsdalen og Rv 3 Østerdalen er stengt pga flom, så økende trafikk på fylkesvei 237 (østsiden av Storsjøen) og fylkesvei 30 (Koppang-Tynset) må påregnes.

- Kriseberedskapen i Rendalen kommune har hatt møter og gått igjennom situasjonen vi står i nå, og de signaler vi har fått inn om bekymring for utsatte områder undersøkes fortløpende, sier ordfører Linda Døsen Stubsveen.

Både hjemmetjeneste og tekniske tjenester for alle brukere i hele kommunen fungerer som normalt. For noen vannverk som uunngåelig får tilsig av overflatevann nå når vannmengdene blir så store, er det gått ut anbefalinger om å koke vann som skal drikkes som et føre-var tiltak.

- Det er litt spesielt når eneste måte å komme seg mellom Oslo og Trondheim på langs bakken blir her i hoveddalføret i Rendalen, sier ordføreren, og legger til at trafikken trolig vil øke i forhold til normalt som en konsekvens av dette.

Avisa Østlendingen melder at nærmere 100 fylkesveger i Innlandet er rammet av flom og ras under uværet «Hans». Folk er isolert flere steder og nasjonale transportkorridorer er stengt.

Publikum er flinke til å varsle bekymringer inn til kommunen, og alle meldinger blir tatt på alvor, sier Linda Døsen Stubsveen.

Informasjon om veitrafikksentralene finner du ved å klikke HER

Informasjon om vannføring i vassdragene finner du ved å klikke HER