Flomsituasjon oppdatert 10/8 kl 09.00

Fylkesvei 30 ved Elvål er fortsatt stengt for tyngre kjøretøy (over 3500 kg) og det er fortsatt noe overvann i vegbanen. Noe overvann er det også i Unsetveien på samme sted, men denne (Fylkesvei 2218) er IKKE stengt. Det er ikke meldt om noen større skader i Rendalen etter ekstremværet "Hans", og alle kommunale tjenester går som vanlig.

Publikum bes holde seg oppdatert bl.a. via tjenesten Veitrafikksentralene hos Statens vegvesen. Tjenesten kan også lastes ned som en app dersom du har smarttelefon, og da får du oppdatert trafikkinformasjon fra ditt område dersom du ønsker dette.

Veitrafikksentralen melder at det er mulig for kjøretøy med totalvekt under 3,5 tonn å passere på Fv 30 like nord for Elvål, men kun ett kjørefelt benyttes om gangen gjennom lysregulering av trafikken. Denne situasjonen er foreløpig satt opp til å vare frem til 16. august, men dette kan endres.

Alle kommunale tjenester ytes som normalt, og de store vannmengdene i alle vassdrag er på god vei nedover. Som eksempel nådde Mistra en flomtopp den 9. august med vannføring på over 166 kubikkmeter vann per sekund (målt kl 08.00) mot 100 kubikkmeter vann per sekund målt nå kl 06.00 den 10. august. Normal vannføring i Mistra før ekstremværet lå mellom 15 og 20 kubikkmeter vann per sekund.

Veitrafikkmeldingene kan følges ved å klikke HER

Opplysninger om vannføring/vannstand finner du ved å klikke HER