Flomsikring Elvål

Kommunen inviterer til nytt møte vedrørende flomsikring av Elvål. Formålet med møtet er å finne en løsning som innbyggerne på Elvål kan akseptere. Møtet holdes den 13.01.2022 på kommunestyresalen i Øvre Rendal kl. 19:00. NVE vil delta og presentere forslag til sikring. Det tas forbehold om endringer grunnet Covid-19-restriksjoner.