Endringer i konsesjonsprosess for vindkraft på land

Olje- og energidepartementet (OED) har sammen med Norges vassdrags- og energidirektorat startet prosessen med endringer i konsesjonsprosessen for vindkraft på land. Rendalen kommune er engasjert i saken og har gitt et innspill som du kan lese her.

 
Vi er opptatt av at innspillene som ble gitt til høringen av nasjonal ramme for vindkraft på land blir grundig gjennomgått og tatt med i den videre prosessen. Vi har også påpekt en rekke punkter som bør endres samt påpekt viktigheten av å kjøre en god og bred prosess som sikrer at alle parter blir hørt.