Droneflyvning

Det finnes en rekke regler man må forholde seg til når det gjelder droneflyvning, både når det gjelder hvor man kan fly, avstand til andre og hvor høyt man kan fly.

Generelle regler for å fly droner

De generelle reglene for å fly droner, finner du på Luftfartstilsynets nettsider: Droner og modellfly

Her finner du en oversikt over de viktigste reglene for droner under 25 kg i åpen kategori: 

Here you will find a summary of the most important rules for drones under 25 kg in the open category:

 

Regler for å fly droner i naturen

Hvis du skal fly drone i naturområder, må du først sjekke om det finnes spesielle restriksjoner der du ønsker å fly.

I mange verneområder er det forbudt å fly drone. Her må man sjekke ut reglene i den aktuelle verneforskrifta. Jutulhogget er for eksempel et verneområde der det ikke er lov å fly drone.

Les mer på Miljødirektoratets nettsider: Regler for å fly droner i naturen