Automatisk bom Flendalsveien-Byringveien-Slemdalsveien

Flendalen-Sjølimarka Veilag og Sameiet Slemdalsveien gikk 1. januar 2019 over til ny bomløsning. Les mer i informasjonsskrivet fra veilaget. (PDF, 223 kB)