Voksenopplæring

Ved voksenopplæringen i Rendalen kan voksne, fremmedspråklige elever få opplæring i norsk. Vi gir også tilbud om grunnskoleopplæring for voksne i målgruppa.

Skoleåret 2019/20 er det 7 elever ved voksenopplæringen. De får norskopplæring på Fagertun mandag, tirsdag, torsdag og fredag. På onsdager har de praktisk norsk med frivillige damer og språkpraksis i arbeidslivet.

Fra 17.08.20 tilbyr vi grunnskole for voksne på full tid.

  • være over opplæringspliktig alder
  • ha behov for grunnskoleopplæring
  • ha lovlig opphold i Norge

Retten til grunnskole for voksne gjelder også de som har fullført grunnskolen, men som likevel trenger mer grunnskoleopplæring. Retten er regulert i opplæringsloven kap 4A og i rundskriv Udir-3-2012.

For at kommunen skal kunne vurdere om den voksne har rett til grunnskoleopplæring etter § 4A-1, må det foreligge en søknad fra den voksne (eller dennes verge). Det er ikke fastsatt spesielle krav til søknaden. Dersom en mulig søker tar kontakt med kommunen og har spørsmål om hvordan hun/han skal søke, har kommunen alminnelig veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11.

Kontaktperson: Mette H. Hornseth, rektor Fagertun skole

 

 

 

Informasjon om voksenopplæringen i Rendalen får du ved å kontakte oppvekstsjef Marie Giil

Kontakt

Marie Giil
Oppvekstsjef
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 90 68 36 91